Perhetukikeskus

Palvelun tuottavat

Perhetukikeskus

Toiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheiden jaksamista arjessa ja antaa heille käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla tulevaisuuden arki on helpompi. Palvelujen kohderyhmänä ovat erityisesti perheet, joilla on erityislapsi tai -lapsia. Tukipäiviä voi olla 1-5 viikossa ja tarvittaessa myös viikonloppuisin.

Perustoiminta painottuu
1) lapsiperheisiin
2) jälkihuoltonuoriin
3) odottaviin ja vastasynnyttäneisiin äiteihin ja heidän lapsiinsa ja puolisoihinsa sekä
4) henkilöihin, joilla on arjen hallinnassa vaikeuksia

arjessa jaksaminen

Toimintamme soveltuu myös neurologisesti oireileville sekä mielenterveyskuntoutujille. Peruslähtökohtana on tarjota lapsille ja aikuisille malli turvallisesta kasvu- ja kotiympäristöstä, jossa he saavat monipuolisen ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen tuen sekä tukea vanhemmuuteen. Ammattitaitoisella ja moniammatillisella henkilökunnalla mahdollistetaan lapselle, vanhemmalle, nuorelle ja kuntoutujalle fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun hyvä pohja. Toiminnan viitekehyksenä on terapeuttiseen (kognitiivinen käyttäytymisterapia ja ratkaisukeskeisyys) lähestymistapaan perustuva työote.

Metsäkodon Perhetukikeskuksen palveluita vastaanottavilla henkilöillä ja perheillä voi olla sosiaalisten vaikeuksien lisäksi käytöshäiriöitä, mielenterveys- ja/tai neurologisia ongelmia, jotka vaativat erityishuomiota ja -hoitoa, kuten terapiaa ja/tai neuropsykiatrista valmennusta. Perheillä on mahdollisuus saada yksilö- ja ryhmäterapiaa sekä perheterapiaa.

Terapeutteina toimivat kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan suuntautunut vaativan erityistason yksilöpsykoterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti sekä perhe- ja pariterapeuttina erityistason psykoterapeutti. Lisäksi henkilökuntaan kuuluu sosionomeja, psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologi ja opettaja. Perhetukikeskuksessa on neuropsykiatrinen valmentaja, jonka osaaminen integroituu hoitokokonaisuuteen. Henkilökunnalla on kokemusta perhekuntoutuksesta, päihdekuntoutuksesta, moniongelmaisten aikuisten ohjauksesta, lastensuojelusta, psykoterapiasta, perhetyöstä ja turvapaikanhakijalasten kanssa työskentelystä.
sosiaalisen kasvun hyvä pohja

Lapsella, nuorella ja perheellä on mahdollisuus psykoterapiaan kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (VET) tai perhe- ja pariterapiaan (ET) erikoistuneen terapeutin kanssa. Psykoterapia sisältyy hoitoon erillisen sopimuksen mukaan.

Lisäksi käytössä ovat VHT (videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus) menetelmä, MIM- vuorovaikutushavainnointi, Theraplay ja lapsen kasvua ja kehitystä tukeva Pikkuportaat -toimintamalli sekä ART -menetelmä, jonka tavoitteena on toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisesti hyväksytyn käyttäytymisen vahvistuminen.