Perhetukikeskus

Palvelun tuottavat

Perhetukikeskus

Toiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheiden jaksamista arjessa ja antaa heille käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla tulevaisuuden arki on helpompi. Palvelujen kohderyhmänä ovat erityisesti perheet, joilla on erityislapsi tai -lapsia. Tukipäiviä voi olla 1-5 viikossa ja tarvittaessa myös viikonloppuisin.

Perustoiminta painottuu
1) lapsiperheisiin
2) jälkihuoltonuoriin
3) odottaviin ja vastasynnyttäneisiin äiteihin ja heidän lapsiinsa ja puolisoihinsa sekä
4) henkilöihin, joilla on arjen hallinnassa vaikeuksia

arjessa jaksaminen

Toimintamme soveltuu myös neurologisesti oireileville sekä mielenterveyskuntoutujille. Peruslähtökohtana on tarjota lapsille ja aikuisille malli turvallisesta kasvu- ja kotiympäristöstä, jossa he saavat monipuolisen ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen tuen sekä tukea vanhemmuuteen. Ammattitaitoisella ja moniammatillisella henkilökunnalla mahdollistetaan lapselle, vanhemmalle, nuorelle ja kuntoutujalle fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun hyvä pohja. Toiminnan viitekehyksenä on terapeuttiseen (kognitiivinen käyttäytymisterapia ja ratkaisukeskeisyys) lähestymistapaan perustuva työote.

Henkilökunnalla on kokemusta perhekuntoutuksesta, päihdekuntoutuksesta, moniongelmaisten aikuisten ohjauksesta, lastensuojelusta, psykoterapiasta, perhetyöstä ja turvapaikanhakijalasten kanssa työskentelystä.
sosiaalisen kasvun hyvä pohja

Lapsella, nuorella ja perheellä on mahdollisuus psykoterapiaan kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (VET) kanssa. Psykoterapia sisältyy hoitoon erillisen sopimuksen mukaan.

Verkkokoulutuksia lastensuojeluun

Palvelun tuottavat

Perhetukikeskus Porukat.fi

Perhetukikeskuksen digitaalisia palveluita kehitetään jatkuvasti saavutettavampaan muotoon. Tällä hetkellä verkkokoulutukset soveltuvat ammattilaisille, opiskelijoille ja erilaisissa järjestöissä toimiville. 

Verkko-opiskeluiden ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat kontaktikertoja, jolloin yhteisesti käydään läpi kurssin sisältöä.

    • Käytöshäiriön hoito lastensuojelussa
    • Lapsi- ja nuorisopsykiatrinen osaaminen lastensuojelussa
    • Traumatyö lastensuojelun arjessa
    • DKT-toimintamalli

Vastuuhenkilö koulutuksissa on Sirpa Heinikangas KL, sh (AMK), psykoterapeutti (VET).

Lisätietoja toimisto@metsakoto.fi.

 

Porukat-sovellus

Palvelun tuottavat

Chat jälkihuoltonuorilleMetsäkoto Oy:n kehittämän Porukat-sovelluksen lähtökohtana on tarjota nuorille luontevan tavan kehittää omia itsenäistymistaitoja sekä olla yhteydessä jälkihuollon ohjaajiin. Jälkihuoltonuorille suunnattu sovellus sisältää chatin ja peliosion. Sovellus toimii tällä hetkellä vain android-älylaitteilla.

Sovellus playkaupassa

Chatin kautta saa yhteyden ohjaajan ympärivuorokauden.

Nuori itse päättää ajan ja paikan
Kysymyksen voi laittaa heti, kun se tulee mieleen
Toimii ohjaajan työkalunamobiilisovellus lastensuojeluun

 

Pelissä kerätään pisteitä ja suoritetaan läpi taitotasoja vastaamalla kysymyksiin elämän eri osa-alueilta. 

• Arkitaidot
• Asiointaidot
• Sosiaaliset taidot
• Tunnetaidot

 

Tietoturvan taso

Sovelluksen lataaminen ei edellytä käyttäjältä rekisteröitymistä eikä sovellus kerää henkilötietoja. Sovelluksen chat toimii suojatun yhteyden kautta ja se on tietoturvallinen keskustelupaikka nuoren ja ohjaajan välillä. Viestien välitys ja historian käsittely tapahtuu Metsäkoto Oy:n hallitsemalla palvelimella. Palvelin sijaitsee Suomessa. Konesaliin, jossa palvelin sijaitsee, on pääsy vain teknisestä ylläpidosta vastaavilla. Palvelunostajat saavat käyttöönsä tunnukset, jotka jaetaan asiakkaille. Ulkopuolinen ei pysty yhdistämään nimimerkkiä tiettyyn henkilöön.

 

Porukat-sovellusTilaa sovellus tästä

Kysymykset ja lisätiedot porukat@metsakoto.fi 

Perhetukikeskus auttaa arjessa

01-08-2020

Vapaita asiakaspaikkoja 
    • Kotiin tehtävä perhetyö
    • Digitaaliset etäpalvelut kotiin
    • Tukiopetus

Perhetukikeskuksen tavoitteena on auttaa lapsiperheiden jaksamista arjessa. Heille annetaan käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla tulevaisuuden arki on helpompaa. Jokaiselle lapselle tai asiakasperheelle laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma, joka perustuu kokonaistilanteen arviointiin, tarpeiden kartoitukseen sekä tavoitteiden asetteluun ja toimintamallien luomiseen. Asiakassuunnitelma laaditaan aina yhdessä lapsen tai perheen sosiaalityöntekijän kanssa. 

Avopalveluiden johtaja
Paula Kivioja
044 275 3695
paula.kivioja@metsakoto.fi

Lapsi- ja nuorisopsykiatrinen hoito lastensuojelussa

Palvelun tuottavat

Lapsi- ja nuorisopyskiattinen hoito lastensuojelussa

Millaisia ovat masentuneen, ahdistuneen, ADHD ja traumatisoituneen lapsen oireet ja hoito. Oppaassa käydään läpi miten toimia hoidettavan lapsen kanssa sekä mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota. Opas on koottu Metsäkoto Oy:n lastensuojelun erityisyksiköiden ohjaajien Lapsi- ja nuorisopsykiatrinen osaaminen lastensuojelussa -kurssille tuottamista materiaaleista. Sisällön on tarkistanut Sirpa Heinikangas KL, sh (AMK).

Sisältö:

  • Lapsen ja nuoren normaalikehityksen vaiheet
  • Masennuksen oireet, hoito ja muutoksen havainnointi
  • Ahdistuksen oireet, hoito ja hoidon tuloksellisuus
  • ADHD lapsen arjen strukturointi ja hoito
  • Vaikea ODD ja hoito
  • Monimutkainen arjen ongelmatilanne ja sen ratkaisu
  • Traumatisoituneen lapsen oireet ja mahdollisuus auttaa tilanteessa
  • Työyhteisön toimintasäännöt

Hinta 10e + postikulut

Jatka tilaukseen tästä!