Porukat.fi - verkkokoulutukset

porukat.fi moodle verkkosivut
11-09-2023

Porukat.fi -verkkokoulutukset soveltuvat ammattilaisille, opiskelijoille ja erilaisissa järjestöissä toimiville. Kursseilta löydät keinoja ja toimintamalleja arjen tilanteiden muuttamiseen.

Lapsi- ja nuorisopsykiatrinen hoito lastensuojelussa

Palvelun tuottavat

Lapsi- ja nuorisopyskiattinen hoito lastensuojelussa

Millaisia ovat masentuneen, ahdistuneen, ADHD ja traumatisoituneen lapsen oireet ja hoito. Oppaassa käydään läpi miten toimia hoidettavan lapsen kanssa sekä mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota. Opas on koottu Metsäkoto Oy:n lastensuojelun erityisyksiköiden ohjaajien Lapsi- ja nuorisopsykiatrinen osaaminen lastensuojelussa -kurssille tuottamista materiaaleista. Sisällön on tarkistanut Sirpa Heinikangas KL, sh (AMK).

Sisältö:

  • Lapsen ja nuoren normaalikehityksen vaiheet
  • Masennuksen oireet, hoito ja muutoksen havainnointi
  • Ahdistuksen oireet, hoito ja hoidon tuloksellisuus
  • ADHD lapsen arjen strukturointi ja hoito
  • Vaikea ODD ja hoito
  • Monimutkainen arjen ongelmatilanne ja sen ratkaisu
  • Traumatisoituneen lapsen oireet ja mahdollisuus auttaa tilanteessa
  • Työyhteisön toimintasäännöt

Hinta 10e + alv + postikulut

Jatka tilaukseen tästä!

Perhetyö

Palvelun tuottavat

arjessa jaksaminen

Toiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheiden jaksamista arjessa ja antaa heille käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla tulevaisuuden arki on helpompi. Palvelujen kohderyhmänä ovat erityisesti perheet, joilla on erityislapsi tai -lapsia. Tukipäiviä voi olla 1-5 viikossa ja tarvittaessa myös viikonloppuisin.

Perustoiminta painottuu
1) lapsiperheisiin
2) jälkihuoltonuoriin
3) odottaviin ja vastasynnyttäneisiin äiteihin ja heidän lapsiinsa ja puolisoihinsa sekä
4) henkilöihin, joilla on arjen hallinnassa vaikeuksiaPerhetukikeskus

Toimintamme soveltuu myös neurologisesti oireileville sekä mielenterveyskuntoutujille. Peruslähtökohtana on tarjota lapsille ja aikuisille malli turvallisesta kasvu- ja kotiympäristöstä, jossa he saavat monipuolisen ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen tuen sekä tukea vanhemmuuteen. Ammattitaitoisella ja moniammatillisella henkilökunnalla mahdollistetaan lapselle, vanhemmalle, nuorelle ja kuntoutujalle fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun hyvä pohja. Toiminnan viitekehyksenä on terapeuttiseen (kognitiivinen käyttäytymisterapia ja ratkaisukeskeisyys) lähestymistapaan perustuva työote.

Henkilökunnalla on kokemusta perhekuntoutuksesta, päihdekuntoutuksesta, moniongelmaisten aikuisten ohjauksesta, lastensuojelusta, psykoterapiasta, perhetyöstä ja turvapaikanhakijalasten kanssa työskentelystä.

Lapsella, nuorella ja perheellä on mahdollisuus psykoterapiaan kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (VET) kanssa. Psykoterapia sisältyy hoitoon erillisen sopimuksen mukaan.

JäPä - Päiväkotiin

Jäpä Päiväkotiin

Sama sovellus ja päiväohjelma nähtävillä kotona ja päiväkodissa!

Kysy lisää porukat@metsakoto.fi

Palvelun tuottavat

Apu arkeen!

Perhetyö ja perhetukikeskus
01-04-2022

Perhetukikeskuksen tavoitteena on auttaa lapsiperheiden jaksamista arjessa. Heille annetaan käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla tulevaisuuden arki on helpompaa. Asiakassuunnitelma laaditaan aina yhdessä lapsen tai perheen sosiaalityöntekijän kanssa. 


Kysy avo- ja sijaishuollon vapaista paikoista!

Vt. toimitusjohtaja
Taru Heinikangas
045 663 4506
taru.heinikangas@metsakoto.fi

Iltapäivätoimintaa 6-18 -vuotiaille

Perhetukikeskuksen iltapäivätoiminta
01-03-2023

Porukat.fi tarjoaa ohjattua toimintaa ja hauskaa puuhaa! Iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat sosionomi ja psykoterapeutti. Opettajana on luokanopettaja-opiskelija.Toiminta sopii myös erityislapsille. 

 

Hinnoittelu: 
20€ / 1h
90€ / 6 h 

TuutoriOpen yksityisopetus sopimuksen mukaan! 
Hinnoittelu:
35€ / 45 min
60€/ 90 min

Kysy rohkeasti lisätietoja
Taru Heinikangas
taru.heinikangas@metsakoto.fi

Porukat-sovellus

Palvelun tuottavat

Chat jälkihuoltonuorilleMetsäkoto Oy:n kehittämän Porukat-sovelluksen lähtökohtana on tarjota nuorille luontevan tavan kehittää omia itsenäistymistaitoja sekä olla yhteydessä jälkihuollon ohjaajiin. Jälkihuoltonuorille suunnattu sovellus sisältää chatin ja peliosion. Sovellus toimii tällä hetkellä vain android-älylaitteilla.

Sovellus playkaupassa

Chatin kautta saa yhteyden ohjaajan ympärivuorokauden.

Nuori itse päättää ajan ja paikan
Kysymyksen voi laittaa heti, kun se tulee mieleen
Toimii ohjaajan työkalunamobiilisovellus lastensuojeluun

 

Pelissä kerätään pisteitä ja suoritetaan läpi taitotasoja vastaamalla kysymyksiin elämän eri osa-alueilta. 

• Arkitaidot
• Asiointaidot
• Sosiaaliset taidot
• Tunnetaidot

 

Tietoturvan taso

Sovelluksen lataaminen ei edellytä käyttäjältä rekisteröitymistä eikä sovellus kerää henkilötietoja. Sovelluksen chat toimii suojatun yhteyden kautta ja se on tietoturvallinen keskustelupaikka nuoren ja ohjaajan välillä. Ulkopuolinen ei pysty yhdistämään nimimerkkiä tiettyyn henkilöön.

 

Porukat-sovellusTilaa sovellus tästä

Kysymykset ja lisätiedot porukat@metsakoto.fi 

Osallisuusteatteri testaa Jäpä-sovelluksen

Jäpä-sovelluksessa lisätään kuvia kertomaan tulevista tapahtumista.
Jäpä-sovelluksessa lisätään kuvia kertomaan tulevista tapahtumista ja tärkeistä asioista.

Jäpä-sovellus testattiin yhdessä osallisuusteatterin kanssa. Sovelluksen esittely otettiin ryhmässä ilolla vastaan. Kahden tunnin aikana käytiin yhdessä läpi miten sovellus asennetaan ja miten sitä käytetään. Ryhmäläiset kokeilivat miten sovelluksella tehdään oma päiväsuunnitelma. Päiväsuunnitelma tehtiin valitsemalla kuvia, kirjoittamalla kuvatekstejä ja lisäämällä kellonaika toimintoihin. Ryhmä kuvasi samalla videon, joka ladattiin youtubeen.

Kaikki pitivät sovelluksesta. Kaksi tuntia kului nopeasti, kun osallisuusteatterilaiset testailivat sovellusta, katselivat kuvia ja suunnittelivat tulevia päiviä. Sovelluksen lataus oli yksinkertaista eikä apua sovelluksen käyttöön tarvittu kuin vähän aluksi. Kuvista tykättiin ja niiden uudelleen nimeäminen koettiin hyväksi toiminnoksi. Samoin tärkeänä pidettiin mahdollisuutta ajan lisäämiseen ja toiminnon peruuttamiseen.

Kehitystoiveita tuli pienestä tekstistä. Sovelluksen kehittäjäryhmä otti heti palautteen vastaan ja muokkasi kuvien tekstit isommiksi. Nyt tekstit ovat isoilla kirjaimilla ja isompana kuvan alareunassa. Ryhmässä huomautettiin, että monella voi olla lukuhäiriötä tai tekstin ymmärtämisen kanssa vaikeuksia, joten tarvittaisiin puhuttu vaihtoehto tekstille. Tämä lisättiin heti kehityslistalle ja tavoitteena on saada se mukaan mahdollisimman pian. Sovellus koettiin ryhmäläisten ja ohjaajien mielestä tosi hyväksi ja helpoksi käyttää. Moni ryhmäläinen lupasi jatkaa sovelluksen käyttöä myös vapaa-ajalla. 

Palvelun tuottavat