Apu arkeen!

Perhetyö ja perhetukikeskus
01-04-2021

Vapaita asiakaspaikkoja 
    • Kotiin tehtävä perhetyö
    • Digitaaliset etäpalvelut kotiin
    • Tukiopetus


Perhetukikeskuksen tavoitteena on auttaa lapsiperheiden jaksamista arjessa. Heille annetaan käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla tulevaisuuden arki on helpompaa. Jokaiselle lapselle tai asiakasperheelle laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma, joka perustuu kokonaistilanteen arviointiin, tarpeiden kartoitukseen sekä tavoitteiden asetteluun ja toimintamallien luomiseen. Asiakassuunnitelma laaditaan aina yhdessä lapsen tai perheen sosiaalityöntekijän kanssa.