Perhetukikeskus auttaa arjessa

01-08-2020

Vapaita asiakaspaikkoja 
    • Kotiin tehtävä perhetyö
    • Digitaaliset etäpalvelut kotiin
    • Tukiopetus

Perhetukikeskuksen tavoitteena on auttaa lapsiperheiden jaksamista arjessa. Heille annetaan käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla tulevaisuuden arki on helpompaa. Jokaiselle lapselle tai asiakasperheelle laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma, joka perustuu kokonaistilanteen arviointiin, tarpeiden kartoitukseen sekä tavoitteiden asetteluun ja toimintamallien luomiseen. Asiakassuunnitelma laaditaan aina yhdessä lapsen tai perheen sosiaalityöntekijän kanssa. 

Avopalveluiden johtaja
Paula Kivioja
044 275 3695
paula.kivioja@metsakoto.fi