Lapsen etu ja mielipide eivät ole sama asia

Viime aikoina mediassa huomiota saaneen valvontatapauksen jälkimainingeissa yksityinen lastensuojelu on saanut toimia maalitauluna kohtuuttomille yleistyksille. Julkinen keskustelu on luonut kuvan, että lastensuojelussa työskentelee kyynisiä ohjaajia valvontakamerahuoneissa, ja ainoa kontakti lapsiin on laittomat kiinnipidot. Asian puimista mediassa rajoittaa se tosiasia, että yksittäisistä tapauksista ei voida julkisesti puhua, koska jo salassapitovelvollisuus sen estää. Yleistykset taas eivät koskaan kerro koko totuutta.