Lastensuojelun erityisyksikkö

Lastensuojelulaitos Rinnekoto

Rinnekodon toiminta on tauolla 4.9.2020 alkaen. 
Metsäkoto Oy:n johto reagoi koronan tuomiin haasteisiin keskeyttämällä Rinnekodon toiminnan väliaikaisesti, jotta muiden yksiköiden toimintaa saadaan tuettua. Rinnekodon toimintaa jatketaan kuntien sijoituskysynnän mukaisesti. Useamman sijoituspaikan tarpeesta, sosiaalityöntekijät voivat olla yhteydessä Jussi Kuusiniemeen.

Lisätiedot ja kysymyset Jussi Kuusiniemi. 
045 663 4506
jussi.kuusiniemi@metsakoto.fi

Rinnekoto on luonnon keskellä sijaitseva erityisyksikkö, joka on suunnattu käytöshäiriöisille yli 10- ja alle 17 -vuotiaille lapsille. Tavoitteellinen kasvatus keskittyy kehittämään vuorovaikutustaitoja, vahvistamaan itsetuntoa sekä ohjaamaan koulunkäynnin pariin. Lapset voivat oireilla päihteiden käytöllä, jolloin tavoitteena on myös päihteiden käytön pysäyttäminen. Lapsi oppii käsittelemään ahdistustaan ilman päihteitä. Työyhteisö toimii kognitiivisen käyttäytymisterapian työotteella. Yhteistyötä tehdään tiiviisti lapsen tukiverkostojen kanssa. 

Suunnattu lapsille, jotka vaativat erityishoitoa ja -huomiota 
    • Käytöshäiriöiset
    • Päihteiden käytöllä oireilevat 
    • Tarve irtautua ei-toivotuista piireistä
    • Pitkittynyt koulusta poisjääminen
    • Ei suonensisäistä huumeiden käyttöä
    • Lapsi ei saa olla vaaraksi muille

Yksikön ohjaajien erityisosaaminen
    • Traumatyö lastensuojelun arjessa 5 op
    • Käytöshäiriön hoito lastensuojeluarjessa 2op
    • AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING® (ART)
    • Kokemusta monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimimisesta
    • Työohjaajalla pitkä kokemus nepsy-lasten ohjaamisesta ja hoidosta
      

Työyhteisö toimii kognitiivisen käyttäytymisterapian työotteella. Keskiössä on siis lapsen tunteet, ajatukset sekä toiminta. Lisäksi käytössä on ART-menetelmä (Aggression Replacement Training®). Teemme tiivistä yhteistyötä lapsen tukiverkostojen kanssa. Työyhteisöllä on ammattitaitoa ja kokemusta monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimimisesta.

Säännöllinen ja jäsennelty arki luo turvaa lapsille. Arjessa huomioidaan erilaisia juhlapyhiä ja vuodenkiertoon liittyviä tapahtumia. Painotamme lasten kokonaisvaltaista arjen hyvinvointia luonnon, liikunnan ja hyvien elämäntapojen avulla. Pyrkimyksenä on lisätä lapsen omaa elämänhallintaa sekä yhteiskuntaan sopeutumista. 

Katso kuvia lastensuojelulaitos Rinnekodosta