Ohjaajaksi Kangaskodon tiimiin!

Haemme lastensuojelulaitos Kangaskotoon sairaanhoitajaa tai sosionomia vakituiseen työsuhteeseen. Aikaisempi työkokemus lastensuojelusta katsotaan eduksi. Arvostamme myös nepsy- tai vastaavaa psykiatrista osaamista. Myös muista alan kursseista ja koulutuksista on hyötyä. Työ on 3-vuorotyötä ja yksikkö sijaitsee Kankaanpäässä. 

Lastensuojelulaitos Kangaskoto on suunnattu 10-17 -vuotiaille lapsille. Lapsella voi olla sosiaalisten sijoitusperusteiden lisäksi erityishuomiota ja -hoitoa vaativia ongelmia. Henkilökuntaan kuuluu sosionomeja ,  sairaanhoitajia ja lähihoitajia. 

Ohjaajan työnä on huolehtia yhdessä muun työyhteisön kanssa lasten arjen sujumisesta kokonaisvaltaisesti. Työ sisältää lastensuojelun hoito- ja kasvatustyötä sekä tavanomaisia kodin töitä kuten ruuanlaittoa, siivousta ja lasten harrastuksiin kuljetusta. Lisäksi perheiden ja muiden läheisverkostojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Ohjaajalta toivomme
     työkokemuksen lastensuojelualalta, erityisesti laitoshoidosta ja perhetyöstä
     vahvan aikuisuuden ja tiimityötaidot

Tarjoamme
      If -vakuutusyhtiön terveys- ja tapaturmavakuutuksen
     G-luokkaan sidotun palkan, jossa palkkaluokan nousut työvuosien mukaan
     Kuukausittainen työnohjaus
     Ravintoetu
     Tuki lisäkouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen
      
Edellytetään:
     B-ajokortti
     Sosionomi AMK-tutkinto

Metsäkoto Oy:n työntekijät käyvät sisäisen koulutuksen kautta traumatyö arjessa -koulutuksen, Lapsi- ja nuorisopsykiatrinen osaaminen -koulutuksen sekä lääkekoulutuksen sekä vuosittain työtä tukevia koulutuksia. Hygieniapassi on suoritettava viimeistään 3 kk kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. 

Metsäkoto Oy:n yksiköt:
     Lastensuojelun erityisyksiköt Kangaskoto 
     Ammatillinen perhekoti Metsäkoto
     Perhetukikeskus Porukat.fi

Metsäkoto Oy on satakuntalainen perheyritys yli kolmentoista vuoden kokemuksella. 

Hakemukset ja yhteydenotot:
Jussi Kuusiniemi
045 663 4506
jussi.kuusiniemi@metsakoto.fi

Tarja Ikonen
050 511 0521
tarja.ikonen@metsakoto.fi

Avoin työ sairaanhoitaja

Kiinnostaako lastensuojelutyö?

Haemme lämmintä ja energistä pariskuntaa tai vahvaa yksinhuoltajaa keväällä 2021 perustettavan ammatillisen perhekodin vanhemmiksi. Toivomme hakijoilta halua sitoutua pitkäjänteiseen kasvatustyöhön sekä kykyä luoda turvallinen koti ja arki sijaishuolta tarvitseville lapsille. Ammatilliselta perhekodilta vaaditaan vahvempaa ammatillista osaamista kuin tavallisissa perhekodeissa, koska ammatillisiin perhekoteihin on mahdollista sijoittaa myös erityistä hoitoa tarvitsevia lapsia. Ammatillisessa perhekodissa tulee olemaan seitsemän paikkaa.

Toisella perhekodin vanhemmista tulee olla sosionomin (AMK) tai sairaanhoitajan (AMK) koulutus sekä vähintään kahden vuoden kokemus lastensuojelun sijaishuollosta. Perhekotivanhemmat vastaavat sijoitettujen lasten hoidosta ja kasvatuksesta ympärivuorokautisesti, mikä edellyttää perhekotivanhempien muuttamista yksikköön. Työstä maksetaan TES:sin mukainen kuukausipalkka. Vuosilomasi kertyy normaalisti, mutta muuten työ on erittäin sitovaa. 

Perhekodin vanhemmilla on asumisetu, ravintoetu, puhelinetu ja terveysvakuutus. Yritys kannustaa kouluttautumiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Tarjoamme toimintatilat ja hallinnollisen tuen. Työnantajana järjestämme myös säännöllisen työnohjauksen. Organisaatiollamme on kokemusta ammatillisen perhekodin perustamisesta ja toiminnasta. Lisäksi meillä on kokemusta lastensuojelun erityisyksiköistä ja maahanmuuttajien kanssa toimimisesta. Uudet perhekodin vanhemmat saavat organisaation 12-vuoden sijaishuollon kokemuksen lisäksi vertaistukea muiden yksiköiden toiminnanjohtajilta ja vastaavilta ohjaajilta.

Lisätiedot Jussi Kuusiniemi
045 663 4506
jussi.kuusiniemi@metsakoto.fi

Rekry Metsäkoto Oy