Alkavat koulutukset

moodle.porukat.fi 

DKT-toimintamallien käyttö lastensuojelun arjessa (3 op)


Dialektinen käyttäytymisterapian toimintaperiaatteissa keskeistä on hyväksynnän ja muutoksen yhdistäminen toimivaksi, lapsen kehitystä tukevaksi kokonaisuudeksi.  

• DTK:n tavoitteet
• haitallisen käyttäytymisen muutostarve
• ongelmanratkaisutaitoihin painottuvat tavat
• käyttäytymisanalyysi
• ristiriitaisuuksien kohtaaminen ja käsittely

Koulutuksen aikana tehdään yksilöllinen soveltamisen malli oppijan omaan tilanteeseen. Mallia kokeillaan koulutuksen aikana ja sitä muokataan yhdessä tarpeen mukaan ohjauksen avulla.

Koulutuksen aikana on kolme lähipäivää, jolloin ryhmä kokoontuu yhteen. Silloin käydään läpi vallitsevaa tilannetta ja tehdään tarpeellisia muutoksia toimintasuunnitelmiin. Kaksi lähipäivää sovitaan ensimmäisellä kerralla, joka on 13.2.2020. Lähipäivän kesto on 2-3 tuntia kerrallaan. Viikoittain oppijat ovat yhteydessä koulutuksen vastuuhenkilöön verkon kautta (Moodle), jolloin käydään läpi tilanteita ja mietitään ratkaisuja ongelmakohtiin yhdessä.

Vastuuhenkilö koulutuksissa on Sirpa Heinikangas KL, sh (AMK), psykoterapeutti (VET). Lisätietoja toimisto@metsakoto.fi


Traumatyö arjessa (5op),  jatkuva ilmoittautuminen


Koulutus lisää trauman kohdanneiden ihmisten kanssa työskentevien henkilöiden ymmärrystä traumatyöhön ja antaa työvälineitä arkeen. Opiskelu painottuu työparin kanssa tehtäviin ohjattuihin käytännön tehtäviin arjessa (95 h).

• prosessit,  käsitteet,  suunnitelma,  trauman  vaikutukset käyttäytymiseen
• traumatyöntekijä arjessa, mm sijaistraumatisoituminen
• trauman hoito traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian mallin mukaan
• toipumisen ja pitkittymisen tunnusmerkit
• prosessin päätös

Kysynnän vuoksi kurssille useampi aloitusryhmä. Kysele seuraavaa aloituspäivää toimisto@metsakoto.fi

Koulutukset soveltuvat ammattilaisille, opiskelijoille ja erilaisissa järjestöissä toimiville. Opiskelu suoritetaan pääsääntöisesti verkko-opiskeluna.