Ammattitaitoa tukemassa

  • Koulutukset soveltuvat ammattilaisille, opiskelijoille ja erilaisissa järjestöissä toimiville. Opiskelu suoritetaan pääsääntöisesti verkko-opiskeluna. Kurssin ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat kontaktikertoja, jolloin yhteisesti käydään läpi kurssin sisältöä. 

Traumatyö arjessa (5op)

3.10.2019- 31.3.2020
Koulutus lisää trauman kohdanneiden ihmisten kanssa työskentevien henkilöiden ymmärrystä traumatyöhön ja antaa työvälineitä arkeen. Opiskelu painottuu työparin kanssa tehtäviin ohjattuihin käytännön tehtäviin arjessa (95 h). 

• prosessit,  käsitteet,  suunnitelma,  trauman  vaikutukset käyttäytymiseen
• traumatyöntekijä arjessa, mm sijaistraumatisoituminen
• trauman hoito traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian mallin mukaan
• toipumisen ja pitkittymisen tunnusmerkit
• prosessin päätös

 

DKT-toimintamallien käyttö lastensuojelun arjessa (3 op)

Aloitus 13.2.2020 kello 12:00-14:00
Dialektinen käyttäytymisterapian toimintaperiaatteissa keskeistä on hyväksynnän ja muutoksen yhdistäminen toimivaksi, lapsen kehitystä tukevaksi kokonaisuudeksi.  

• DTK:n tavoitteet
• haitallisen käyttäytymisen muutostarve
• ongelmanratkaisutaitoihin painottuvat tavat
• käyttäytymisanalyysi
• ristiriitaisuuksien kohtaaminen ja käsittely

 

Vastuuhenkilö koulutuksissa on Sirpa Heinikangas KL, sh (AMK), psykoterapeutti (VET). Lisätietoja toimisto@metsakoto.fi

Traumatyö arjessa