Ammattitaitoa tukemassa

  • Koulutukset soveltuvat ammattilaisille, opiskelijoille ja erilaisissa järjestöissä toimiville. Opiskelu suoritetaan pääsääntöisesti verkko-opiskeluna. Kurssin ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat kontaktikertoja, jolloin yhteisesti käydään läpi kurssin sisältöä. 

Traumatyö arjessa (5op)

30.01.2020
Koulutus lisää trauman kohdanneiden ihmisten kanssa työskentevien henkilöiden ymmärrystä traumatyöhön ja antaa työvälineitä arkeen. Opiskelu painottuu työparin kanssa tehtäviin ohjattuihin käytännön tehtäviin arjessa (95 h). 

• prosessit,  käsitteet,  suunnitelma,  trauman  vaikutukset käyttäytymiseen
• traumatyöntekijä arjessa, mm sijaistraumatisoituminen
• trauman hoito traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian mallin mukaan
• toipumisen ja pitkittymisen tunnusmerkit
• prosessin päätös

 

DKT-toimintamallien käyttö lastensuojelun arjessa (3 op)

Aloitus 13.2.2020 kello 12:00-14:00
Dialektinen käyttäytymisterapian toimintaperiaatteissa keskeistä on hyväksynnän ja muutoksen yhdistäminen toimivaksi, lapsen kehitystä tukevaksi kokonaisuudeksi.  

• DTK:n tavoitteet
• haitallisen käyttäytymisen muutostarve
• ongelmanratkaisutaitoihin painottuvat tavat
• käyttäytymisanalyysi
• ristiriitaisuuksien kohtaaminen ja käsittely

 

Vastuuhenkilö koulutuksissa on Sirpa Heinikangas KL, sh (AMK), psykoterapeutti (VET). Lisätietoja toimisto@metsakoto.fi

Traumatyö arjessa