Lastensuojelun erityisyksikkö

Kangaskoto

 

Kangaskoto on omakotitaloalueella, Kankaanpään keskustan tuntumassa sijaitseva erityisyksikkö, joka on suunnattu 10 – 17 -vuotiaille lapsille. Tavoitteellinen kasvatus keskittyy kehittämään vuorovaikutustaitoja, vahvistamaan itsetuntoa sekä ohjaamaan koulunkäynnin pariin. Lapsilla voi olla erityishoitoa ja -huomiota vaativia ongelmia. Työote perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian toimintaperiaatteisiin ja ratkaisukeskeisyyteen. Yhteistyötä tehdään tiiviisti lapsen tukiverkostojen kanssa.

 Lapsilla voi olla

• masennusta, mielialan vaihteluita ja vetäytymistä omaan oloon
• 
levotonta, rajatonta käytöstä
• koulukiusaamista
• vuorokausirytmi sekaisin
 pitkittynyttä koulusta poisjäämistä


• ei pitkäaikaista sekakäyttöä
• lapsi ei saa olla vaaraksi muille

Yksikön ohjaajien erityisosaaminen

• lapsi- ja nuorisopsykiatrinen osaaminen lastensuojelussa
• traumatyö arjessa
• aggression replacement training® (ART)
• dialektisen käyttäytymisterapian työote lastensuojelun arjessa

Työmenetelminä Kangaskodossa käytetään lapsen osallisuutta tukevia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työmenetelmiä. Käytössämme on ART(Aggression Replacement Training®), nuorille suunnattu ryhmämuotoinen sosiaalisten taitojen harjoittelumenetelmä. Kangaskodon henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia (AMK), sosionomeja (AMK) ja lähihoitajia.

Kangaskotoon sijoitetut lapset suorittavat perusopetusta Kankaanpään peruskoulussa. Yläkouluikäisten on mahdollista suorittaa peruskoulua Kankaanpään kaupungin ja lastensuojeluyksiköiden suunnittelemassa eriytetyssä pienryhmässä. Peruskoulu, ammattikoulu ja lukio sijaitsevat Kankaanpään keskustassa noin 2 kilometrin etäisyydellä. Kankaanpää on aktiivinen kaupunki, joka tarjoaa monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia liikunnan ja taiteen saralla.

Kuvia Lastensuojelulaitos Kangaskodosta