Lastensuojelun erityisyksikkö

Kangaskoto Lastensuojelulaitos

Kangaskoto on omakotitaloalueella, Kankaanpään keskustan tuntumassa sijaitseva erityisyksikkö, joka on suunnattu 10 – 17 -vuotiaille lapsille. Tavoitteellinen kasvatus keskittyy kehittämään vuorovaikutustaitoja, vahvistamaan itsetuntoa sekä ohjaamaan koulunkäynnin pariin. Lapsilla voi olla erityishoitoa ja -huomiota vaativia ongelmia, kuten neuropsykiatriasia tai mielenterveysongelmia. Työote perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian toimintaperiaatteisiin ja ratkaisukeskeisyyteen. Yhteistyötä tehdään tiiviisti lapsen tukiverkostojen kanssa.

Suunnattu lapsille, jotka vaativat erityishoitoa ja -huomiota
• Psyykkisesti oireilevat 
• Neuropsykiatrisesti oireilevat 

• Käytöshäiriöiset
• Pitkittynyt koulusta poisjääminen
• Ei päihdeongelmaisille 
• Lapsi ei saa olla vaaraksi muille

Yksikön ohjaajien erityisosaaminen
• Lapsi- ja nuorisopsykiatrinen osaaminen lastensuojelussa 2 op
• AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING® (ART)
• Työohjaajalla pitkä kokemus nepsy-lasten ohjaamisesta ja hoidosta

Työmenetelminä Kangaskodossa käytetään lapsen osallisuutta tukevia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työmenetelmiä. Käytössämme on ART(Aggression Replacement Training®), nuorille suunnattu ryhmämuotoinen sosiaalisten taitojen harjoittelumenetelmä. Kangaskodon henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia sekä psykiatrinen sairaanhoitaja, sosionomeja (AMK) ja lähihoitajia.

Kangaskotoon sijoitetut lapset suorittavat perusopetusta Kankaanpään peruskoulussa. Peruskoulu, ammattikoulu ja lukio sijaitsevat Kankaanpään keskustassa noin 2 kilometrin etäisyydellä. Kankaanpää on aktiivinen kaupunki, joka tarjoaa monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia liikunnan ja taiteen saralla. 

Kangaskoto Lastensuojelu oma huoneKuvia Lastensuojelulaitos Kangaskodosta