Lastensuojelun erityisyksikkö

Kangaskoto LastensuojelulaitosTavoitteelliseen kasvatukseen, ohjaukseen, koulunkäynnin tukemiseen ja arjen- ja elämäntaitojen harjoitteluun erikoistunut lastensuojelun erityisyksikkö.

Työmenetelminä Kangaskodossa käytetään lapsen osallisuutta tukevia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työmenetelmiä. Käytössämme on ART(Aggression Replacement Training®), nuorille suunnattu ryhmämuotoinen sosiaalisten taitojen harjoittelumenetelmä. Kangaskodon henkilökuntaan kuuluu sosionomeja (AMK), psykiatrisia sairaanhoitaja ja lähihoitajia.  

Kangaskoto Lastensuojelu oma huoneKangaskotoon sijoitetut lapset suorittavat perusopetusta Kankaanpään peruskoulussa. Peruskoulu, ammattikoulu ja lukio sijaitsevat Kankaanpään keskustassa noin 2 kilometrin etäisyydellä. 

Kuvia Lastensuojelulaitos Kangaskodosta