Lastensuojelun erityisyksikkö

Kangaskoto Lastensuojelulaitos

Kangaskoto on omakotitaloalueella, Kankaanpään keskustan tuntumassa sijaitseva erityisyksikkö, joka on suunnattu 10 – 17 -vuotiaille lapsille. Tavoitteellinen kasvatus keskittyy kehittämään vuorovaikutustaitoja, vahvistamaan itsetuntoa sekä ohjaamaan koulunkäynnin pariin. Lapsilla voi olla erityishoitoa ja -huomiota vaativia ongelmia. Työote perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian toimintaperiaatteisiin ja ratkaisukeskeisyyteen. Yhteistyötä tehdään tiiviisti lapsen tukiverkostojen kanssa.

 Lapsilla voi olla

• masennusta, mielialan vaihteluita ja vetäytymistä omaan oloon
• 
levotonta, rajatonta käytöstä
• koulukiusaamista
• vuorokausirytmi sekaisin
• pitkittynyttä koulusta poisjäämistä


• ei pitkäaikaista sekakäyttöä
• lapsi ei saa olla vaaraksi muille

Yksikön ohjaajien erityisosaaminen

• lapsi- ja nuorisopsykiatrinen osaaminen lastensuojelussa
• traumatyö arjessa
• aggression replacement training® (ART)
• dialektisen käyttäytymisterapian työote lastensuojelun arjessa

Työmenetelminä Kangaskodossa käytetään lapsen osallisuutta tukevia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työmenetelmiä. Käytössämme on ART(Aggression Replacement Training®), nuorille suunnattu ryhmämuotoinen sosiaalisten taitojen harjoittelumenetelmä. Kangaskodon henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia (AMK), sosionomeja (AMK) ja lähihoitajia. Kangaskotoon sijoitetut lapset suorittavat perusopetusta Kankaanpään peruskoulussa. Peruskoulu, ammattikoulu ja lukio sijaitsevat Kankaanpään keskustassa noin 2 kilometrin etäisyydellä. Kankaanpää on aktiivinen kaupunki, joka tarjoaa monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia liikunnan ja taiteen saralla.

Kangaskoto Lastensuojelu oma huoneKuvia Lastensuojelulaitos Kangaskodosta