Työkalu päiväsuunnitteluun

Sovellus päivän suunnitteluun
Jäsennelty päivä

Jäpä-sovellus on työkalu tukemaan arjen jäsentelyä ja suunnittelua. Se toimii perheiden päiväsuunnittelussa sekä osana terveydenhuollon hoitotyötä ja kasvatusalan ammattilaisten työskentelyä. Sovelluksessa visualisoidaan arki kuvallisten toimintakuvien avulla, mikä luo helposti ymmärrettävää struktuuria elämään. Digitaalisessa muodossa kortit kulkevat aina mukana, jolloin toimintojen seuranta on mahdollista paikasta riippumatta. Ammattilaisten käytössä digitaalinen työkalu soveltuu erityisesti ennakoivaan tilanteen hallintaan, minkä avulla haastavat tilanteet vähenevät.

Sovelluksen kohderyhmät:

• Neurologisista ja neuropsykiatrisista ongelmista kärsivät lapset ja nuoret
• Henkilöt joilla vaikeuksia “Oman toiminnan ohjauksessa“
• Erityisaikuiset
• Peruskoulun joustavan opetuksenluokka ja muut erityisryhmät
• Koulupsykologit ohjaustyössä
• Lastensuojelulaitoksen ohjaajat kasvatustyössä
• Päiväkotien ohjaajat kasvatustyössä

Ota yhteyttä, jos haluat tietää lisää! 
porukat@metsakoto.fi

kestävää kasvua ja työtä ohjelma

 

Palvelun tuottavat