Toiminnanjohtajan sijainen

Etsimme lastensuojelulaitokseemme motivoitunutta toiminnanjohtajan sijaista johdonmukaisella työotteella. Vaatimuksena on vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan amk-tasoinen koulutus sekä kaksi vuotta työkokemusta lastensuojelun avo- tai sijaishuollosta. Työssä onnistumiseen tarvitaan johtamistaitoja, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä sekä ymmärrystä laadunhallinnasta. 
 
Toiminnanjohtaja vastaa yksikön toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä luo toiminnallaan lapsille turvallisen, hoitavan ja kodinomaisen ympäristön. Hän huolehtii myös henkilöstön johtamisesta, kouluttautumisesta ja työhyvinvoinnista. Tarjoamme säännöllisen työnohjauksen, mentorin sekä Metsäkoto Oy:n muiden johtajien tuen. Työhön on mahdollista saada pitkä perehdytys. 

Edellytetään:

  •  kaksi vuotta työkokemusta lastensuojelun avo- tai sijaishuollosta
  • sosiaalialan, terveydenhuoltoalan tai kasvatusalan amk-tasoinen koulutus
  • vahvaa johtamistaitoa
  • B-ajokortti


Eduksi: 

  • kokemus moniammatillisen työyhteisön johtamisesta
  • erilaiset johtamiskoulutukset 
  • muut ammattitaitoa tukevat koulutukset
  • kokemus terapeuttisesta työotteesta arjessa


Metsäkoto Oy:n työntekijät käyvät sisäisen koulutuksen kautta Traumatyö arjessa -koulutuksen, Lapsi- ja nuorisopsykiatrinen osaaminen -koulutuksen sekä lääkekoulutuksen ja vuosittain sovittavia työtä tukevia koulutuksia. Hygieniapassi on suoritettava viimeistään 3 kk kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. Rikosrekisteriote tarkistetaan työsuhteen alussa. 

Hakemukset ja yhteydenotot eeva.nummi(att)metsakoto.fi