• Palaute Traumatyöarjessa -kurssista

  Koulutusprosessissa erityisen hyvää oli sen kytkeytyminen käytännön työhön ja tiettyyn asiakastapaukseen. Tätä kautta tieto kytkeytyi konkreettiseen työhön arjessa ja opin analysoimaan asiakkaan tilannetta traumojen ja traumatyön kannalta, kuten tunnistamaan trauman  oireita, merkkejä pitkittymisestä ja merkkejä toipumisesta"

 • Ammattitaitoa tukemassa

  • Koulutukset soveltuvat ammattilaisille, opiskelijoille ja erilaisissa järjestöissä toimiville. Opiskelu suoritetaan pääsääntöisesti verkko-opiskeluna. Kurssin ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat kontaktikertoja, jolloin yhteisesti käydään läpi kurssin sisältöä. 

  Traumatyö arjessa (5op)

  30.01.2020
  Koulutus lisää trauman kohdanneiden ihmisten kanssa työskentevien henkilöiden ymmärrystä traumatyöhön ja antaa työvälineitä arkeen. Opiskelu painottuu työparin kanssa tehtäviin ohjattuihin käytännön tehtäviin arjessa (95 h). 

  • prosessit,  käsitteet,  suunnitelma,  trauman  vaikutukset käyttäytymiseen
  • traumatyöntekijä arjessa, mm sijaistraumatisoituminen
  • trauman hoito traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian mallin mukaan
  • toipumisen ja pitkittymisen tunnusmerkit
  • prosessin päätös

   

  DKT-toimintamallien käyttö lastensuojelun arjessa (3 op)

  Aloitus 13.2.2020 kello 12:00-14:00
  Dialektinen käyttäytymisterapian toimintaperiaatteissa keskeistä on hyväksynnän ja muutoksen yhdistäminen toimivaksi, lapsen kehitystä tukevaksi kokonaisuudeksi.  

  • DTK:n tavoitteet
  • haitallisen käyttäytymisen muutostarve
  • ongelmanratkaisutaitoihin painottuvat tavat
  • käyttäytymisanalyysi
  • ristiriitaisuuksien kohtaaminen ja käsittely

   

  Vastuuhenkilö koulutuksissa on Sirpa Heinikangas KL, sh (AMK), psykoterapeutti (VET). Lisätietoja toimisto@metsakoto.fi

  Traumatyö arjessa

 • Verkkokoulutuksia lastensuojeluun

  Palvelun tuottavat

  Perhetukikeskus Porukat.fi

  Perhetukikeskuksen digitaalisia palveluita kehitetään jatkuvasti saavutettavampaan muotoon. Tällä hetkellä verkkokoulutukset soveltuvat ammattilaisille, opiskelijoille ja erilaisissa järjestöissä toimiville. 

  Verkko-opiskeluiden ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat kontaktikertoja, jolloin yhteisesti käydään läpi kurssin sisältöä.

      • Käytöshäiriön hoito lastensuojelussa
      • Lapsi- ja nuorisopsykiatrinen osaaminen lastensuojelussa
      • Traumatyö lastensuojelun arjessa
      • DKT-toimintamalli

  Vastuuhenkilö koulutuksissa on Sirpa Heinikangas KL, sh (AMK), psykoterapeutti (VET).

  Lisätietoja toimisto@metsakoto.fi.