• Perheryhmäkoti Niittykoto

    Palvelun tuottavat

     

    Niittykoto Kotouttaminen

    Niittykodon perheryhmäkoti on tarkoitettu alle 18-vuotiaille ilman huoltajaa Suomeen saapuneille maahanmuuttajalapsille, joille on myönnetty oleskelulupa ja määritetty kuntapaikka Poriin. Perheryhmäkoti tarjoaa palvelut seitsemälle asukkaalle. 

    Perheryhmäkodin tehtävänä on lasten iänmukaisen hoidon ja kasvatuksen tarjoaminen. Se toimii kodinomaisena yksikkönä pidempiaikaiseen asumiseen ohjaten ja tukien lapsia kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.