Lastensuojelun erityisyksikkö

Kangaskoto

 

Kangaskoto on omakotitaloalueella, Kankaanpään keskustan tuntumassa sijaitseva erityisyksikkö, joka on suunnattu 10 – 17 -vuotiaille lapsille. Tavoitteellinen kasvatus keskittyy kehittämään vuorovaikutustaitoja, vahvistamaan itsetuntoa sekä ohjaamaan koulunkäynnin pariin. Lapsilla voi olla erityishoitoa ja -huomiota vaativia ongelmia. Työote perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian toimintaperiaatteisiin ja ratkaisukeskeisyyteen. Yhteistyötä tehdään tiiviisti lapsen tukiverkostojen kanssa.

 Lapsilla voi olla

• masennusta, mielialan vaihteluita ja vetäytymistä omaan oloon
• 
levotonta, rajatonta käytöstä
• koulukiusaamista
• vuorokausirytmi sekaisin
 pitkittynyttä koulusta poisjäämistä


• ei pitkäaikaista sekakäyttöä
• lapsi ei saa olla vaaraksi muille

Yksikön ohjaajien erityisosaaminen

• lapsi- ja nuorisopsykiatrinen osaaminen lastensuojelussa
• traumatyö arjessa
• aggression replacement training® (ART)
• dialektisen käyttäytymisterapian työote lastensuojelun arjessa

Työmenetelminä Kangaskodossa käytetään lapsen osallisuutta tukevia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työmenetelmiä. Käytössämme on ART(Aggression Replacement Training®), nuorille suunnattu ryhmämuotoinen sosiaalisten taitojen harjoittelumenetelmä. Kangaskodon henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia (AMK), sosionomeja (AMK) ja lähihoitajia.

Kangaskotoon sijoitetut lapset suorittavat perusopetusta Kankaanpään peruskoulussa. Yläkouluikäisten on mahdollista suorittaa peruskoulua Kankaanpään kaupungin ja lastensuojeluyksiköiden suunnittelemassa eriytetyssä pienryhmässä. Peruskoulu, ammattikoulu ja lukio sijaitsevat Kankaanpään keskustassa noin 2 kilometrin etäisyydellä. Kankaanpää on aktiivinen kaupunki, joka tarjoaa monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia liikunnan ja taiteen saralla.

Kuvia Lastensuojelulaitos Kangaskodosta

 

Kangaskodon itsenäistymisasunnot

Kangaskodon itsenäistymisasunto

Kangaskodon itsenäistymisasunnot on tarkoitettu yli 18 -vuotiaille. Nuori voi sijoittua Kangaskodon itsenäistymisasuntoon myös toisesta laitoksesta, perhehoidosta tai omasta kodistaan.  Itsenäistymisharjoittelun aikana nuorelle räätälöidään hänen yksilöllisten tarpeidensa mukainen tuki. 

Sovittaessa 
    • nuorta opastetaan elämän ja yhteiskunnan eri osa-alueilla 
    • nuorelle järjestetään ohjausta erilaisissa arkielämän ja käytännön asioissa
    • tarvittaessa esteetön kulku laitoksen puolelle (voidaan sulkea tilanteen mukaan)

Itsenäistymisasunnot ovat viihtyisiä yksiöitä omalla sisäänkäynnillä, keittopisteellä sekä wc/suihkutiloilla. Ne sijaitsevat lähellä Kankaanpään keskustaa, lähellä kouluja ja harrastusmahdollisuuksia. Kangaskodon henkilökuntaan kuuluu sosionomeja (AMK), psykiatrinen sairaanhoitaja ja lähihoitajia.

Sijaishuollon palvelut

lastensuojelulaitosMetsäkoto Oy tarjoaa lastensuojelun sijaishuollon palveluita erityistason yksikössä sekä ammatillisessa perhekodissa. Palvelut räätälöidään yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden mukaan.

Lastensuojelulaitos Kangaskoto sijaitsee Kankaanpään viihtyisällä pientaloalueella ja ammatillinen perhekoti Metsäkoto rauhallisessa kylässä, lyhyen ajomatkan päässä Porin keskustasta.

 

Ammatillinen perhekoti Metsäkoto

Toiminnanjohtaja ja perhekodin isä
Janne Huhtala
044 350 5610
janne.huhtala@metsakoto.fi

 

Kangaskoto Lastensuojelulaitos Toiminnanjohtaja
Tarja Ikonen (Eeva Nummi äitiyslomalla)
050 511 0521
tarja.ikonen@metsakoto.fi

 

Ohjaajat
050 591 7772
kangasohjaajat@metsakoto.fi

Lastensuojelulaitos

Lastensuojelun erityisyksikkö
01-08-2021

Lastensuojelulaitos Kangaskodossa vapaa paikka.  

Lapsilla voi olla

• masennusta, mielialan vaihteluita ja vetäytymistä omaan oloon
• levotonta, rajatonta käytöstä
• koulukiusaamista
• vuorokausirytmi sekaisin
• pitkittynyttä koulusta poisjäämistä


Kysy avo- ja sijaishuollon vapaista paikoista!

Vt. toimitusjohtaja
Taru Heinikangas
045 663 4506
taru.heinikangas@metsakoto.fi