Tukiopetus - Remedial education

Tukiopetus

Perhetukikeskus porukat. fi tarjoaa tuki- tai lisäopetusta peruskoululaisille. Tukiopetusta tajotaan sekä lähiopetuksena perhetukikeskuksen toimipisteellä tai asiakkaan kotona, jolloin hintaan lisätään matkakustannukset. Asiakkaan niin halutessa palvelu on mahdollista toteuttaa myös etänä zoomin kautta, jolloin toiminta-aluetta ei ole rajattu. 

  • Porin toimipiste
  • Asiakkaan kotona (Satakunnan alue)
  • Etäyhteydellä

Tukiopettajana toimii kasvatustieteen opiskelija. Tukiopetuksessa ei ole mahdollista suorittaa mitään oppimäärää vaan tukiopetus on tarkoitettu oman opiskelun tueksi ja avuksi. Tukiopetusta on mahdollista hyödyntää myös esimerkiksi kokeeseen preppauksessa tai viikottaisissa tapaamisessa jonkin itsellesi haasteellisen aineen merkeissä.

Kokemusta:

  • erityisoppilaat
  • suomea toisena kielenä puhuvat

Tukiopettajan vahvuuksia ovat erityisesti oppilaan huomioiminen yksilönä, oppilaan opiskelutaitojen vahvistaminen, luonnontieteet ja englanti. Tukiopetusta on tällä hetkellä saatavina kaikista peruskoulun pakollisissa aineissa, lisäksi valinnaisista aineista saksan kielessä.

Ainekohtaisesti tukea saa myös ammatillisiin ja lukio-opintoihin.


Kysy rohkeasti lisätietoja:

Ota yhteyttä
Taru Heinikangas
taru.heinikangas@metsakoto.fi
045 663 4506


Läksyapu

Family centre Porukat.fi offers remedial or additional education for first and secondary level students. You can participate in contact teaching both in our Family Center in Pori or Kankaanpää or the teacher can come to your house within the region of Satakunta, when travel expenses will be added to the price. We offer also the option of distance teaching using Zoom. The distance teaching is not restricted by the region of the customer. 

Our teacher is a student of educational sciences who has experience with working with special education students and students whose mother tongue is not Finnish. It is not possible to take one's diploma with us, the purpose of remedial or additional teaching is to help support and further your studies. You can utilize the teaching, for example for a single prepping session for a difficult exam or a weekly support session in a subject that is giving you trouble. Our teacher's strengths are acknowledging your individual abilities and enhancing your study skills, natural sciences and English. At the moment we are offering teaching in all compulsory subjects taught in the first and secondary level, and of the coluntary subjects German studies.

We can offer teaching in specific subjects in vocational and upper secondary level also. 

Contact us for additional information: 

Taru Heinikangas
taru.heinikangas@metsakoto.fi
045 663 4506

Perhetyö

Palvelun tuottavat

arjessa jaksaminen

Toiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheiden jaksamista arjessa ja antaa heille käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla tulevaisuuden arki on helpompi. Palvelujen kohderyhmänä ovat erityisesti perheet, joilla on erityislapsi tai -lapsia. Tukipäiviä voi olla 1-5 viikossa ja tarvittaessa myös viikonloppuisin.

Perustoiminta painottuu
1) lapsiperheisiin
2) jälkihuoltonuoriin
3) odottaviin ja vastasynnyttäneisiin äiteihin ja heidän lapsiinsa ja puolisoihinsa sekä
4) henkilöihin, joilla on arjen hallinnassa vaikeuksiaPerhetukikeskus

Toimintamme soveltuu myös neurologisesti oireileville sekä mielenterveyskuntoutujille. Peruslähtökohtana on tarjota lapsille ja aikuisille malli turvallisesta kasvu- ja kotiympäristöstä, jossa he saavat monipuolisen ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen tuen sekä tukea vanhemmuuteen. Ammattitaitoisella ja moniammatillisella henkilökunnalla mahdollistetaan lapselle, vanhemmalle, nuorelle ja kuntoutujalle fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun hyvä pohja. Toiminnan viitekehyksenä on terapeuttiseen (kognitiivinen käyttäytymisterapia ja ratkaisukeskeisyys) lähestymistapaan perustuva työote.

Henkilökunnalla on kokemusta perhekuntoutuksesta, päihdekuntoutuksesta, moniongelmaisten aikuisten ohjauksesta, lastensuojelusta, psykoterapiasta, perhetyöstä ja turvapaikanhakijalasten kanssa työskentelystä.

Lapsella, nuorella ja perheellä on mahdollisuus psykoterapiaan kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (VET) kanssa. Psykoterapia sisältyy hoitoon erillisen sopimuksen mukaan.

Porukat-sovellus

Palvelun tuottavat

Chat jälkihuoltonuorilleMetsäkoto Oy:n kehittämän Porukat-sovelluksen lähtökohtana on tarjota nuorille luontevan tavan kehittää omia itsenäistymistaitoja sekä olla yhteydessä jälkihuollon ohjaajiin. Jälkihuoltonuorille suunnattu sovellus sisältää chatin ja peliosion. Sovellus toimii tällä hetkellä vain android-älylaitteilla.

Sovellus playkaupassa

Chatin kautta saa yhteyden ohjaajan ympärivuorokauden.

Nuori itse päättää ajan ja paikan
Kysymyksen voi laittaa heti, kun se tulee mieleen
Toimii ohjaajan työkalunamobiilisovellus lastensuojeluun

 

Pelissä kerätään pisteitä ja suoritetaan läpi taitotasoja vastaamalla kysymyksiin elämän eri osa-alueilta. 

• Arkitaidot
• Asiointaidot
• Sosiaaliset taidot
• Tunnetaidot

 

Tietoturvan taso

Sovelluksen lataaminen ei edellytä käyttäjältä rekisteröitymistä eikä sovellus kerää henkilötietoja. Sovelluksen chat toimii suojatun yhteyden kautta ja se on tietoturvallinen keskustelupaikka nuoren ja ohjaajan välillä. Ulkopuolinen ei pysty yhdistämään nimimerkkiä tiettyyn henkilöön.

 

Porukat-sovellusTilaa sovellus tästä

Kysymykset ja lisätiedot porukat@metsakoto.fi