Ajankohtaista Metsäkodossa

UUTTA TOIMINTAA

Metsäkoto Oy perustaa lokakuun aikana 21-paikkaisen alle 16-vuotiaiden turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin. Ryhmäkoti perustetaan perhetukikeskuksen tiloihin Söörmarkkuun ja keskuksen nykyinen toiminta jatkuu uusissa tiloissa.

AVOPALVELUYKSIKKÖ, PERHETUKIKESKUS METSÄKOTO
Uutena on aloittanut toimintansa Perhetukikeskus Metsäkoto. Perhetukikeskus keskittyy ennalta ehkäisevään perhetyöhön ja perhekuntoutukseen, johon voi osallistua koko perhe yhdessä. Tavoitteena on ratkaista olemassa olevia ongelmatilanteita niin, että perhe oppii uudenlaisia toimintatapoja ja lasten huostaanottoa ei tarvita. Perhetukikeskus voi tehdä myös lastensuojelutarpeen arviointeja sosiaalityöntekijän työparina. Perhetukikeskuksessa toimii moniammattillinen työryhmä, joka auttaa toimintatapojen suunnittelussa, harjoittelussa ja niiden soveltamisessa arjen toimintoihin. Työryhmään kuuluu sosionomeja, psykiatrisia sairaanhoitajia, opettaja, yksilö-, perhe- ja pariterapeutteja, neuropsykiatrisia valmentajia ja psykologi.

Metsäkodon perhetukikeskuksessa tuotamme avohuollon tukitoimina perhekuntoutusta, perhetilanteen arviointia, kotona tehtävää perhekuntoutusta / perhetyötä, jälkihuoltoa, yksilökuntoutusta ja henkilökohtaista apua perheen tai kuntoutujan tarpeiden mukaan. Perhetukikeskuksessa voi myös yöpyä, kun perheen avun tarve ei ole ympärivuorokautista.

Perustoiminta painottuu 1) lapsiperheisiin, 2) odottaviin ja vastasynnyttäneisiin äiteihin ja heidän lapsiinsa ja puolisoihinsa ja 3) jälkihuoltonuoriin. Peruslähtökohtana on tarjota lapsille ja aikuisille malli turvallisesta kasvu- ja kotiympäristöstä, jossa he saavat monipuolisen ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen tuen. Kodinomaisella ja turvallisella ympäristöllä sekä ammattitaitoisella ja moniammatillisella henkilökunnalla mahdollistetaan lapselle, nuorelle, äidille ja isälle sekä fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kasvamiselle hyvä pohja. Toiminnan viitekehyksenä on terapeuttinen työote, KKT ja ratkaisukeskeisyys.

Perheyksikön palveluista osa on saatavilla myös netissä, jolloin aika ja paikka eivät rajoita niiden käyttöä (porukat.fi). Porukat.fi sivuston kautta sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat saatavilla 24/7. Lisäksi sivustolta löytyy tietopaketti huostaanottoprosessista nuorelle ja hänen läheisilleen, jälkihuollosta ja terapiaistuntoja itseohjautuvaan käyttöön. Voit lähettää kysymyksiä itseäsi mietityttävistä aiheista ja saada vastauksen vuorokauden sisällä.

Perhetukikeskus Metsäkoto järjestää myös koulunkäynnin tukipalvelua ja kesäkoulun peruskoulua suorittaville nuorille, joilla on vaikeuksia koulukäynnissä tai riski saada ehdot. Tarjoamme myös tukiopetusta ehtojen suorittamisen avuksi. Tarkempi kuvaus toiminnasta Perhetukikeskus Metsäkoto -välilehdellä.

LASTENSUOJELULAITOS RINNEKOTO
Rinnekodossa on paikkoja myös kiireellisesti sijoitettavalle lapselle. Lapsi voidaan sijoittaa kahden tunnin varoajalla. Yhteydenotot Minnaan 044 375 3697 tai laitoksen ohjaajien puhelimeen.

Lisätietoja voit kysellä:

Eeva Nummi
Toiminnanjohtaja, Perhetukikeskus Metsäkoto
+358(0) 44 275 3696
eeva.nummi@metsakoto.fi

Minna Vuohelainen
Toiminnanjohtaja, lastensuojelulaitos Rinnekoto
+358(0) 44 375 3697
minna.vuohelainen@metsakoto.fi

Ota rohkeasti yhteyttä niin kerromme lisää!
Räätälöidään yhdessä tarpeesi mukainen tukitoimenpideyhdistelmä.

Olemme liittyneet Facebookiin. Voit käydä vilkaisemassa uutisiamme myös siellä.

Metsäkoto facebookissa